תנ"ך - שמואל ב פרק טז פסוק יד - ויבא המלך וכל־העם אשר־אתו עיפים וינפש שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...