תנ"ך - שמואל ב פרק טז פסוק כ - ויאמר אבשלום אל־אחיתפל הבו לכם עצה מה־נעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...