תנ"ך - שמואל ב פרק טז פסוק ז - וכה־אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...