תנ"ך - השיב עליך ה' כל׀ דמי בית־שאול אשר מלכת תחתו ויתן ה' את־המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...