תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים