תנ"ך - שמואל ב פרק יז פסוק א - ויאמר אחיתפל אל־אבשלום אבחרה נא שנים־עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי־דוד הלילה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...