תנ"ך - שמואל ב פרק יז פסוק כד - ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את־הירדן הוא וכל־איש ישראל עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...