תנ"ך - שמואל ב פרק יז פסוק ה - ויאמר אבשלום קרא נא גם לחושי הארכי ונשמעה מה־בפיו גם־הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...