תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים