תנ"ך - שמואל ב פרק יח פסוק י - וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את־אבשלם תלוי באלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...