תנ"ך - שמואל ב פרק יח פסוק טז - ויתקע יואב בשפר וישב העם מרדף אחרי ישראל כי־חשך יואב את־העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...