תנ"ך - ואחימעץ בן־צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה את־המלך כי־שפטו ה' מיד איביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...