תנ"ך - שמואל ב פרק יח פסוק ל - ויאמר המלך סב התיצב כה ויסב ויעמד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...