תנ"ך - שמואל ב פרק יח פסוק ו - ויצא העם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...