תנ"ך - ותהי־שם המלחמה נפצות נפוצת על־פני כל־הארץ וירב היער לאכל בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...