תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים