תנ"ך - שמואל ב פרק יט פסוק יט - ועברה העברה לעביר את־בית המלך ולעשות הטוב בעינו בעיניו ושמעי בן־גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...