תנ"ך - שמואל ב פרק יט פסוק לב - וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את־המלך הירדן לשלחו את־בירדן הירדן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...