תנ"ך - ויאמר ברזלי אל־המלך כמה ימי שני חיי כי־אעלה את־המלך ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...