תנ"ך - כמעט יעבר עבדך את־הירדן את־המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...