תנ"ך - ויעבר המלך הגלגלה וכמהן עבר עמו וכל־עם יהודה ויעברו העבירו את־המלך וגם חצי עם ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...