תנ"ך - ספר שמואל ב פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים