תנ"ך - שמואל ב פרק ב פסוק כג - וימאן לסור ויכהו אבנר באחרי החנית אל־החמש ותצא החנית מאחריו ויפל־שם וימת תחתו תחתיו ויהי כל־הבא אל־המקום אשר־נפל שם עשהאל וימת ויעמדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...