תנ"ך - ואנשיו אשר־עמו העלה דוד איש וביתו וישבו בערי חברון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...