תנ"ך - שמואל ב פרק ב פסוק לא - ועבדי דוד הכו מבנימן ובאנשי אבנר שלש־מאות וששים איש מתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...