תנ"ך - ספר שמואל ב פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים