תנ"ך - ויעבר בכל־שבטי ישראל אבלה ובית מעכה וכל־הברים ס ויקלהו ויקהלו ויבאו אף־אחריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...