תנ"ך - ספר שמואל ב פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים