תנ"ך - ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את־פני ה' ס ויאמר ה' אל־שאול ואל־בית הדמים על אשר־המית את־הגבענים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...