תנ"ך - ויגד לדוד את אשר־עשתה רצפה בת־איה פלגש שאול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...