תנ"ך - ויחרף את־ישראל ויכהו יהונתן בן־שמעי שמעה אחי דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...