תנ"ך - שמואל ב פרק כא פסוק כב - את־ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד־דוד וביד עבדיו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...