תנ"ך - ינתן־יתן־לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה' בגבעת שאול בחיר ה' פ
ויאמר המלך אני אתן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...