תנ"ך - ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני ה' ויפלו שבעתים שבעתם יחד והם והמה המתו בימי קציר בראשנים תחלת בתחלת קציר שערים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...