תנ"ך - ספר שמואל ב פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים