תנ"ך - ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת ה' מנשמת רוח אפו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...