תנ"ך - שמואל ב פרק כב פסוק יז - ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...