תנ"ך - שמואל ב פרק כב פסוק יח - יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...