תנ"ך - שמואל ב פרק כב פסוק כח - ואת־עם עני תושיע ועיניך על־רמים תשפיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...