תנ"ך - שמואל ב פרק כב פסוק לז - תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...