תנ"ך - שמואל ב פרק כב פסוק ח - ותגעש ויתגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי־חרה לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...