תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק יד - ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...