תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק טו - ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית־לחם אשר בשער: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...