תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק כ - ובניהו בן־יהוידע בן־איש־חי חיל רב־פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את־האריה הארי בתוך הבאר ביום השלג:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...