תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק כב - אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלשה הגברים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...