תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק כח - צלמון האחחי מהרי הנטפתי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...