תנ"ך - שמואל ב פרק כג פסוק ל - בניהו פרעתני הדי מנחלי געש: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...