תנ"ך - ואחרו ואחריו אלעזר בן־דדי דודו בן־אחחי בשלשה גברים הגברים עם־דוד בחרפם בפלשתים נאספו־שם למלחמה ויעלו איש ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...