תנ"ך - שמואל ב פרק כד פסוק א - ויסף אף־ה' לחרות בישראל ויסת את־דוד בהם לאמר לך מנה את־ישראל ואת־יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...