תנ"ך - הלוך ודברת אל־דוד כה אמר ה' שלש אנכי נוטל עליך בחר־לך אחת־מהם ואעשה־לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...